Aspecifieke KANS (klachten aan arm, nek en/of schouders)

ASPECIFIEKE KANS
KANS staat voor klachten aan de arm, nek en/of schouders. Klachten aan de arm, nek of schouders kunnen door uiteenlopende factoren veroorzaakt worden.
Indien er geen duidelijke oorzaak te stellen is voor de klachten, wordt er gesproken over aspecifieke KANS klachten. Indien er een medisch aantoonbare (specifieke) oorzaak voor de klachten is aan te wijzen, zoals bijvoorbeeld bij een tenniselleboog of carpaal tunnel syndroom, wordt er gesproken over specifieke KANS klachten.

Vroeger werden KANS klachten ook wel aangeduid met de term RSI. Hierbij stond RSI voor Repetitive Strain Injury. Dit suggereert dat aan de klachten altijd herhaalde bewegingen ten grondslag liggen. Dit hoeft niet altijd zo te zijn.

OORZAKEN:
De oorzaak is vaak onduidelijk, vooral als de klachten geleidelijk zijn ontstaan. Al is de specifieke oorzaak vaak onbekend, er zijn wel factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan of onderhouden van aspecifieke KANS:

Persoonlijke factoren:
Lichaam en geest zijn niet te scheiden. Wanneer iemand zich gespannen voelt zal dit zich uiten in een hogere spierspanning. Daarom is het belangrijk om langdurige stresssituaties te vermijden en regelmatig geestelijk te ontspannen.
Er zijn veel factoren waardoor een geestelijke spanning (en dus ook verhoogde spierspanning) kan optreden:

– Belangrijke gebeurtenis in uw leven: verhuizing, overlijden, ontslag, scheiding etc.
– Vaak terugkerende spanning; opvoeding kinderen, echtelijke ruzies, ruzie in de woonomgeving
– Moeite hebben met de taken van het werk, op de tenen lopen, hoge werkdruk/deadlines
– Slechte collegiale verhoudingen
– Geen plezier hebben in het werk

Maar de meest belangrijke factor wordt gevormd door de mens zelf. Het gemakkelijkst kan dat worden aangetoond door het feit op een afdeling, waar een aantal mensen hetzelfde werk uitvoert, de een wel KANS krijgt en de ander niet. In het algemeen kan men stellen dat degene die KANS krijgt degene is die signalen van het lichaam negeert en over grenzen heengaat.

Bovendien gaat het erom hoe iemand met stress omgaat. De een zal veel stress aankunnen zonder dat dit veel spanning met zich meebrengt, de ander zal bij lichte spanning al in de stress schieten. Karaktereigenschappen die hierbij een rol kunnen spelen zijn:
– Perfectionisme
– Geen “nee” kunnen of durven zeggen
– Door iedereen aardig gevonden willen worden
– Spanningen opkroppen, er niet over praten
– Werk altijd centraal stellen (geen goede balans in privé/werk)

Werkfactoren:
Daarnaast zijn er werkfactoren die een rol kunnen spelen in het ontstaan van KANS – klachten:
– Fysiek zwaar werk met veel tillen boven of op schouderhoogte
– Zich vaak herhaalde werktaken
– Langdurig achter de pc werken
– Langer dan een uur werken per dag met trillend gereedschap
– Ongunstige werkhouding door niet goed ingerichte werkplek

Onderbelasting door te weinig beweging
Door de komt van de computer en de automatisering is de dagelijkse beweging van de mens behoorlijk verminderd.

Overbelasting door voortdurend lichte inspanning
Naast algemene bewegingsarmoede geldt dat nek en armen in veel beroepen tegenwoordig vaak langdurig laag intensief statisch belast worden.
Dit betekent dus dat deze spieren langdurig licht aangespannen worden. Beroepen waarbij dit vaak voorkomt zijn bijvoorbeeld computerwerk, kapper, productiemedewerkers, pedicure, tandarts, etc.

BEHANDELING
De fysiotherapeut brengt tijdens de eerste behandeling in kaart welke structuren (spieren en/of gewrichten) een rol spelen bij uw klachten. Daarnaast brengt de fysiotherapeut in kaart of u eventueel beperkt bent in het uitvoeren van activiteiten of misschien wel in het uitvoeren van uw werk/hobby/sport. De taak van de fysiotherapeut is vervolgens om te beoordelen welke factoren herstel belemmerend of herstel bevorderend voor u kunnen werken.
Samen met u wordt vervolgens aan de hand van deze resultaten bekeken welk behandelplan het beste bij u past.

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit