Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie op Master niveau welke gericht is op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0 tot 18 jaar.
De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. En is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind. Tevens kan de kinderfysiotherapeut de (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aanpakken. De ouders/verzorgers van het kind worden bij het behandelproces betrokken en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld de leerkracht.

Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid aan te leren. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling van de kinderfysiotherapeut.

Voor kinderen onder de 18 jaar kan rechtstreeks een afspraak worden gemaakt. Een verwijzing van de (huis)arts voor kinderfysiotherapie is dus niet persé nodig.
Per kalenderjaar krijgen kinderen minimaal 18 behandelingen vergoed. Indien de ouders aanvullend verzekerd zijn, worden meer dan 18 behandelingen vergoed. Het exacte aantal behandelingen is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de ouders.

Klik hieronder op de juiste leeftijdscategorie voor meer informatie:
Zuigelingen (0 tot 2 jaar)
Peuters (2 tot 4 jaar)
Het jonge kind (4 tot 12 jaar)
Het oudere kind (12 tot 18 jaar)

Bij Fysiotherapie Move2BFit is Kim Liebers kinderfysiotherapeut.

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit