Back to Move programma bij lage rugklachten

Back to Move
Een nieuwe, complete aanpak bij lage rugklachten

Move2Bfit heeft een nieuwe werkwijze voor cliënten met lage rugklachten: Back to Move.
Met een programma ‘op maat’ helpen we uw rugklachten te verminderen en terugkeer van de klachten te voorkomen. We kijken daarbij naar alle factoren die de rugklachten hebben veroorzaakt en in stand houden.

Op maat
Aan de hand van enkele specifieke vragen en testen beoordeelt de therapeut welke factoren voor u van belang zijn. Samen met u worden de doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn altijd gericht op:

 • Het verminderen van de pijnklachten
 • Het verbeteren van uw lichamelijk functioneren
 • Het voorkomen van terugkeer van de klachten en wat u zelf hieraan kunt doen (zelfmanagement)

U wordt ingedeeld in een licht, midden of uitgebreid programma. Bij deze indeling kijkt de therapeut wat het best passende programma voor u is om de genoemde doelen te behalen.

Complete begeleiding
Back to Move biedt een mix van diverse behandelingen en soort begeleiding. De therapeut gaat samen met u op zoek naar wat voor u effectief is. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, doelen en wensen. Naast behandelingen in de praktijk kunt u (groeps)trainingen en oefeningen krijgen, voorlichting en adviezen, of coaching met betrekking tot het juiste gebruik van uw rug. Allemaal bedoeld om de belastbaarheid (wat uw lichaam aankan) af te stemmen op de belasting (wat u van uw lichaam vraagt).

Daarbij bieden we ook online/digitale begeleiding, zoals een online intake, digitale oefenprogramma’s via de app van Physitrack, voorlichtingsdocumenten en -filmpjes en consulten ‘op afstand’ zoals (beeld)bellen. Zo heeft u alle belangrijke informatie en oefeningen altijd digitaal bij de hand.

In de loop der jaren is er veel onderzoek gedaan naar de terugkeer van lage rugpijn. Australische en Braziliaanse onderzoekers namen deze onderzoeken onder de loep en concludeerden daaruit dat lage rugpijn langer weg blijft wanneer iemand dagelijks oefeningen doet en goede voorlichting krijgt over houding en bewegen. Bron: NRC Next (12 januari 2016).

Online vragen(lijsten)
Om het 1e bezoek aan de fysiotherapeut goed te gebruiken, wordt u verzocht vóór het 1e bezoek het intakeformulier en een 3-tal vragenlijsten in te vullen. Door dit digitaal te doen, komt de informatie direct in uw dossier te staan. Zo kan de fysiotherapeut zich alvast een beeld vormen van uw klachten en situatie en bent u minder tijd kwijt met het vraaggesprek.

Duurzaam resultaatAls het goed is, heeft u aan het eind van het Back to Move programma er vertrouwen in dat u uw klachten onder controle kunt houden, zodat ze niet weer terugkeren. Dat was immers één van de doelstellingen. Met uw therapeut kunt u eventueel nazorgcontacten afspreken, al dan niet ‘op afstand’ zoals per mail, telefoon of beeldbellen.

Mochten dezelfde klachten na het programma toch terugkeren, dan worden deze binnen hetzelfde traject weer gratis opgepakt. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

 1. U moet zich binnen een bepaalde termijn melden na de eindevaluatie:
  1. Voor programma ‘licht’: binnen 6 maanden
  2. Voor programma ‘midden’: binnen 12 maanden
  3. Voor programma ‘uitgebreid’ binnen 12 maanden
 2. U moet in dezelfde categorie vallen (licht, midden of uitgebreid). Misschien was het programma voor u te licht en heeft u meer intensieve begeleiding nodig en dus een ander programma. In dat geval wordt u een traject aangeboden binnen een intensiever programma. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Bij terugkeer van de klachten kunt u contact opnemen met uw therapeut. De therapeut kijkt dan of uw situatie is veranderd en wat er nodig is om alsnog de doelstellingen te behalen.

Vergoeding Back to Move
Voor ieder programma (licht, midden of uitgebreid) is door VGZ een vaste trajectprijs vastgesteld.

Zo is er voor iedereen duidelijkheid over de kosten van de fysiotherapie. Heeft u een aanvullende zorgverzekering bij VGZ of één van de onderliggende verzekeraars (Bewuzt, IZA, IZZ, Univé, UMC, Zekur, Zorgzaam of SZVK)? Dan maakt u gebruik van een gunstige regeling. Als u voldoende aanvullend verzekerd bent bij één van deze maatschappijen, wordt het programma volledig vergoed.

Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie bij een andere zorgverzekeraar, dan kunnen we vanzelfsprekend het programma Back to Move niet voor de door VGZ vastgestelde prijs declareren. We declareren dan op basis van losse behandelingen.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan kunt u kiezen of u de door VGZ vastgestelde trajectprijs betaald of de kosten van de behandelingen afzonderlijk.

Op onze website staat onze prijslijst vermeld. Hierop vindt u de tarieven van het Back to Move programma en ook de tarieven van losse behandelingen. De prijslijst hangt tevens in de wachtkamer van al onze locaties.

Samenvattend

 • Back to Move is een complete aanpak voor lage rugpijn en bestaat uit een combinatie van fysiotherapeutische behandelingen, training, voorlichting, coaching, digitale informatie en begeleiding op afstand.
 • U heeft meer invloed op uw herstelproces omdat u samen met de fysiotherapeut aan de oorzaak van uw lage rugpijn werkt.
 • Back to Move is altijd op maat en sluit volledig aan op uw wensen en mogelijkheden.
 • Vaste tarieven, zodat u vooraf zekerheid heeft over de kosten.
 • Wanneer uw klachten onverhoopt binnen een vastgestelde termijn terugkeren, dan worden deze onder bepaalde voorwaarden weer gratis opgepakt.

Locaties en therapeuten

Nuland, Kloosterstraat 3b: Jacqueline de Groot en Loes Postma
Vinkel, Pastoor Vogelsplein 1: Geert Korsten
Geffen, Papendijk 12: Loes Postma

Meer weten over Back to Move?
Neem gerust contact op met onze praktijk per e-mail: administratie@move2bfit.nl of telefoon: 073-5323432.

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit