Zorgtraject op maat bij lage rug-, nek- en/of schouderklachten


Een nieuwe, complete aanpak bij lage rug-, nek- en/of schouderklachten

Move2Bfit heeft een nieuwe werkwijze voor cliënten met lage rugklachten, nek- en/of schouderklachten.
Met een Zorgtraject ‘op maat’ helpen we uw rug-, nek- en/of schouderklachten te verminderen en terugkeer van de klachten te voorkomen. We kijken daarbij naar alle factoren die de klachten hebben veroorzaakt en in stand houden.

Op maat
Aan de hand van enkele specifieke vragen en testen beoordeelt de therapeut welke factoren voor u van belang zijn. Samen met u worden de doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn altijd gericht op:

 • Het verminderen van de pijnklachten
 • Het verbeteren van uw lichamelijk functioneren
 • Het voorkomen van terugkeer van de klachten en wat u zelf hieraan kunt doen (zelfmanagement)

U wordt ingedeeld in een licht, midden of uitgebreid programma. Bij deze indeling kijkt de therapeut wat het best passende programma voor u is om de genoemde doelen te behalen.

Complete begeleiding
De therapeut gaat samen met u op zoek naar wat voor u effectief is. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, doelen en wensen. Naast behandelingen in de praktijk kunt u (groeps)trainingen en oefeningen krijgen, voorlichting en adviezen, of coaching met betrekking tot het juiste gebruik van uw rug, nek- en/of schouder. Allemaal bedoeld om de belastbaarheid (wat uw lichaam aankan) af te stemmen op de belasting (wat u van uw lichaam vraagt).

Daarbij bieden we ook online/digitale begeleiding, zoals een online intake, digitale oefenprogramma’s via de app van Physitrack, voorlichtingsdocumenten en -filmpjes en consulten ‘op afstand’ zoals (beeld)bellen. Zo heeft u alle belangrijke informatie en oefeningen altijd digitaal bij de hand.

Online vragen(lijsten)
Om het 1e bezoek aan de fysiotherapeut goed te gebruiken, wordt u verzocht vóór het 1e bezoek het intakeformulier en een aantal specifieke vragenlijsten in te vullen. Door dit digitaal te doen, komt de informatie direct in uw dossier te staan. Zo kan de fysiotherapeut zich alvast een beeld vormen van uw klachten en situatie en bent u minder tijd kwijt met het vraaggesprek.

Duurzaam resultaat
Als het goed is, heeft u aan het eind van het zorgtraject op maat er vertrouwen in dat u uw klachten onder controle kunt houden, zodat ze niet weer terugkeren. Dat was immers één van de doelstellingen. Met uw therapeut kunt u eventueel nazorgcontacten afspreken, al dan niet ‘op afstand’ zoals per mail, telefoon of beeldbellen.

Mochten dezelfde klachten na het programma toch terugkeren, dan worden deze binnen hetzelfde traject weer gratis opgepakt. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

 1. U moet zich binnen een bepaalde termijn melden na de eindevaluatie:
  1. Voor programma ‘licht’: binnen 6 maanden
  2. Voor programma ‘midden’: binnen 12 maanden
  3. Voor programma ‘uitgebreid’ binnen 12 maanden
 2. U moet in dezelfde categorie vallen (licht, midden of uitgebreid). Misschien was het programma voor u te licht en heeft u meer intensieve begeleiding nodig en dus een ander programma. In dat geval wordt u een traject aangeboden binnen een intensiever programma. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Bij terugkeer van de klachten kunt u contact opnemen met uw therapeut. De therapeut kijkt dan of uw situatie is veranderd en wat er nodig is om alsnog de doelstellingen te behalen.

Vergoeding
Voor ieder zorgtraject op maat (licht, midden of uitgebreid) is door de zorgverzekering een vaste trajectprijs vastgesteld.

Zo is er voor iedereen duidelijkheid over de kosten van de fysiotherapie. Heeft u een aanvullende zorgverzekering bij CZ, VGZ, Menzis of Zilveren Kruis of één van de onderliggende verzekeraars dan maakt u gebruik van een gunstige regeling. Als u voldoende aanvullend verzekerd bent bij één van deze maatschappijen, wordt het programma volledig vergoed.
NB: Zilveren Kruis vergoedt alleen het rugprogramma. Volgt u het nek- en/of schouderprogramma dan is dat op basis van losse behandelingen.

Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie bij een andere zorgverzekeraar dan CZ, VGZ, Menzis of Zilveren Kruis, dan kunnen we vanzelfsprekend het op maat programma niet voor de vastgestelde productprijs declareren. We declareren dan op basis van losse behandelingen.

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan betaalt u de kosten van de behandelingen afzonderlijk. Op onze website staat onze prijslijst vermeld. 

Samenvattend

 • Een zorgtraject op maat is een complete aanpak voor lage rugpijn en bestaat uit een combinatie van fysiotherapeutische behandelingen, training, voorlichting, coaching, digitale informatie en begeleiding op afstand.
 • U heeft meer invloed op uw herstelproces omdat u samen met de fysiotherapeut aan de oorzaak van uw lage rugpijn werkt.
 • Het zorgtraject is altijd op maat en sluit volledig aan op uw wensen en mogelijkheden.
 • Vaste tarieven, zodat u vooraf zekerheid heeft over de kosten.
 • Wanneer uw klachten onverhoopt binnen een vastgestelde termijn terugkeren, dan worden deze onder bepaalde voorwaarden weer gratis opgepakt.

Meer weten?
Neem gerust contact op met onze praktijk per e-mail: administratie@move2bfit.nl of telefoon: 073-5323432.

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit