Tarieven 2024

Hieronder staan de tarieven die worden gehanteerd als u zelf de nota krijgt, bijvoorbeeld indien u niet aanvullend verzekerd bent. De tarieven voor gecontracteerde zorg zijn verschillend per zorgverzekeraar, dit is contractueel vastgelegd.

Nr Prestatiebeschrijving
1 Zitting fysiotherapie (code: 1000) € 44,00
2 Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (1001) € 63,00
3 Zitting fysiotherapie incl. toeslag inrichting (1002) € 53,00
4 Eenmalig (kinder-)fysiotherapeutisch onderzoek + verslag (1400) € 74,00
5 Zitting manuele lymfedrainage in praktijk (1500) € 58,00
6 Zitting manuele lymfedrainage incl. toeslag uitbehandeling (1501) € 74,00
7 Zitting manuele lymfedrainage incl. toeslag inrichting (code 1502) € 67,00
8 Zitting kinderfysiotherapie (1100) € 58,00
9 Zitting kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (1101) € 74,00
10 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (1103) € 46,00
11 Screening, intake en onderzoek (1864) € 63,00
12 Intake en onderzoek na verwijzing (1870) € 58,00
13 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport (1105) € 46,00
14 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 92,00
15  Niet nagekomen afspraak, korter dan 24 uur afgezegd *
16 Verstrekte verband- en hulpmiddelen tegen kostprijs op aanvraag
17 Zitting manuele therapie (1200) € 56,00
18 Zitting fysiotherapie aan huis, alleen na verwijzing arts (1871) € 71,00

* Indien een afspraak niet wordt nagekomen, zal 100% van het tarief bij u in rekening worden gebracht

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit