Hart-, vaat-, longfysiotherapie

Hartaandoeningen

Hier wordt een onderscheidt gemaakt in Coronaire hartaandoeningen (problemen met de kransslagader), hartfalen (als het hart niet genoeg bloed rond pompt) en overige hartaandoeningen (problemen met kleppen, met hartritme of anders).

Problemen met het hart vraagt specifieke kennis en vaardigheden (www.hartstichting.nl). Bij ons kunt u op afspraak onder begeleiding komen trainen. Roelf Loeffen heeft diverse opleidingen gedaan om deze doelgroep te kunnen helpen met bewegen. En is o.a. aangesloten bij www.hartfalenfysiotherapie.nl.

Vaataandoeningen

Zie hiervoor de informatie bij Claudicatio Intermittens (looptraining) of klik hier.

Longaandoeningen

Naast o.a. Longfibrose en Astma is COPD de meest voorkomende longaandoening. Er is veel informatie te vinden op www.longfonds.nl. Wij beschikken over fysiotherapeuten die specifiek opgeleid zijn om mensen met deze aandoeningen te helpen en zijn aangesloten bij het regionale netwerk www.fysuvo.nl.

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit