Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

De sportfysiotherapeut werkt vaak in een speciaal ingerichte praktijk of een sportmedische afdeling van het ziekenhuis. Steeds vaker is hij werkzaam bij sportverenigingen en in dienst van sportbonden. Ook werkt hij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg, zoals sportartsen, chirurgen en sportmasseurs en met verantwoordelijken voor het arbobeleid bij bedrijven.

Indien nodig wordt er naast een lichamelijk onderzoek, een echografisch onderzoek uitgevoerd. Zo kunnen we een goede diagnose stellen en behandelplan voorstellen. Naast een diagnose kunnen we met echografie ook weefselherstel in beeld brengen, waardoor gerichte revalidatie -of bijsturing- mogelijk is.

Op maandag vanaf 16.00 uur kunnen sporters gebruik maken van het sportspreekuur, we werken tijdens het spreekuur op afspraak. Bij een blessure die in het weekend is ontstaan, kan de sporter maandagavond meteen terecht bij een van de (sport)fysiotherapeuten van Move2BFit voor een eerste screening. In ongeveer vijftien minuten zal de (sport)fysiotherapeut een eerste screening van de sportblessure uitvoeren. Op basis hiervan volgt een advies over een mogelijke vervolgbehandeling van de blessure. Het komt natuurlijk ook voor dat een blessure dusdanig ernstig is dat de (sport)fysiotherapeut de sporter doorverwijst naar de huisarts of sportarts.
In overleg met de sporter wordt soms een terugkoppeling gegeven aan de sportverzorger of trainer. Vooral bij revalidatie na een blessure is het belangrijk dat de trainingsbelasting verantwoord wordt uitgevoerd.

Om iedere sporter voldoende aandacht te kunnen geven, is het van belang vooraf te weten wie er komt en met wat voor soort blessure. Aanmelden kan telefonisch of per mail naar administratie@move2bfit.nl. Op maandag ontvangt de sporter een mail terug waarin wordt aangegeven hoe laat en bij wie hij/zij die avond bij Move2BFit terecht kan.

Kijk voor meer informatie ook eens op deze website: www.sportzorg.nl.

Bij ons in de praktijk zijn Roelf Loeffen en Geert Korsten (NVFS ®) geregistreerde master sportfysiotherapeuten.
Ook Evert Visschers is sportfysiotherapeut.

Bekijk de folder van het NVFS hier.

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit