Oedeem therapie /manuele lymfdrainage

Wat is oedeemtherapie en lymfdrainage?
De definitie van oedeem is: een abnormale ophoping van weefselvocht. Oedeem oftewel lymfoedeem is een zichtbare zwelling door toename van vocht. Dit kan zich over het hele lichaam manifesteren of in ledematen. Dit laatste komt vaker voor dan het eerste. Het vocht hoopt zich op doordat er een storing zit in het lymfsysteem. Dit systeem is te vergelijken met de bloedsomloop, maar dan met name in de huid. Er bevinden zich lymfknopen op essentiële punten, zoals in de oksel en lies. Wanneer deze knopen aangedaan zijn of verwijderd zijn, is de doorgang om vocht af te voeren gestremd. Ze zijn te vergelijken met een groot kruispunt. Wanneer het kruispunt opgebroken is of afgesloten door het verkeer ontstaan er files op de wegen er naar toe. Het lymfvocht wat door ons hele lichaam circuleert stagneert voor die knopen en hoopt zich op tot een zichtbare zwelling. Ook kunnen de kleinere, maar niet minder belangrijke lymfvaten niet goed functioneren. Daarbij is druk in de weefsels van ons lichaam een belangrijk gegeven.

Er zijn twee verschillende typen lymfoedeem:
primair = aangeboren
secundair = na een aandoening, bijvoorbeeld operatie of bestraling.

Door de vochtophoping is er meestal een verminderde mobiliteit, het veroorzaakt vaak pijn en er kunnen ontstekingen ontstaan. De meeste mensen hebben wel eens een zwelling, bijvoorbeeld na het stoten van de knie. Er komt dan meestal een blauwe plek, wat een kapot bloedvat aanduidt. Daarbij komen er allerlei stoffen vrij waardoor er een zwelling ontstaat op basis van vocht. Ook dit is een vorm van oedeem. Daar de omstandigheden van vochtafvoer hierbij meestal goed zijn, verdwijnt dit na een paar dagen. Maar wanneer er een groter trauma plaats heeft gevonden, zoals een operatie, dan zijn er lymfknopen of -vaten beschadigd en moet het vocht een andere weg zien te zoeken. Die weg wordt gestimuleerd door de therapie.

De therapie
De therapie bestaat uit manuele lymfdrainage, wat een soort massage is die het vochtafvoerende systeem bevordert. Door het hele lichaam zitten die lymfvaten en wanneer er een paar kapot zijn, zorgt de therapie ervoor dat het vocht omgeleid wordt. Net zoals het verkeer. Voor beide geldt weer, geduld is een schone zaak. Het duurt dus even eer er een blijvend resultaat is. Eén behandeling kan al wel een verschil maken en om dat te houden wordt er meestal compressietherapie gegeven, denk aan zwachtelen. De omvang van ledematen wordt gemeten voor de behandeling (soms ook erna) en wanneer alles stabiel is eindigt de therapie uiteindelijk in het aanmeten van een elastische kous. Dit gebeurt door een huidtherapeut.

De nazorg
Hierna volgen nog een aantal controlesessies en worden oefeningen en leefregels meegegeven. Ook deze leefregels zijn belangrijk voor het verdere verloop van de klachten. Zoals voor meerdere klachten geldt: hoe beter je op jezelf let, hoe minder hinder zal hiervan worden ondervonden.

Bij Fysiotherapie Move2BFit is Jan Hein van Amelsvoort opgeleid tot Oedeemtherapeut.

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit