Zuigelingen (0 tot 2 jaar)

Voor de zuigeling is de motoriek het middel om zichzelf en de omgeving te leren kennen. De motoriek maakt in de eerste 2 levensjaren een enorme ontwikkeling door, van hulpeloze baby tot ondernemende peuter. Tijdig signaleren van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is van groot belang.
De kinderfysiotherapeut kan helpen bij het diagnosticeren van de problemen. Vroege interventie kan van groot belang zijn voor de verdere ontwikkeling.

De behandeling van zuigelingen wordt zowel in de praktijk als aan huis gegeven, binnen de veilige omgeving van het kind. Centraal in de behandelingen staan en houdings- en hanteringsadviezen. Ouderinstructie neemt dan ook een belangrijke plaats in. De adviezen kunnen direct in de eigen situatie worden toegepast.

Redenen voor kinderfysiotherapie op deze leeftijd kunnen zijn:

 • Een erg slappe baby
 • Een te gespannen baby
 • Een baby die zich veel overstrekt
 • Overmatig huilen / onrustige baby
 • Niet op de buik willen liggen
 • Voorkeurshouding, al dan niet gepaard gaande met een afplatting van de schedel (plagiocephalie)
 • Asymmetrie
 • Bijzondere voortbewegingsvormen; zoals billenschuiven, wanneer dit een belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling
 • Orthopedische problemen; zoals aangeboren klompvoetjes
 • Neurologische problemen; bijv. hersenbeschadiging, Erbse parese, Spina Bifida
 • Prematuriteit / dysmaturiteit
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden; bijv. syndroom van Down)

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit