Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Daarmee onderscheidt hij zich van de bedrijfsfysiotherapeut die zich vooral richt op het geven van advies aan het bedrijf zelf betreffende gezondheidszaken die de werknemers en werkgever aangaan.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak- en handelingenanalyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak gemaakt. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject o.a. bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire preventie, behandeling en re-integratie. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle beroepsgroepen die bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende) verzuimende werknemers met arbeidsrelevante klachten, betrokken zijn. Waaronder huis- en bedrijfsartsen, arbo-adviseurs en verzekeringsartsen.

Bij Fysiotherapie Move2BFit is Evert Visschers gediplomeerd arbeidsfysiotherapeut.

Copyright 2018 Fysiotherapie Move2BFit